flag_pl

PL

flag_en

EN

flag_ru

RU

flag_pl

PL

flag_en

EN

flag_ru

RU

Rozwiązania

Brange

Polityka prywatności

Zachowanie poufności danych jest dla Content Networks Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 474/476, 02-884 Warszawa (dalej Spółka) niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy odpowiednie środki ochrony danych. Dlatego w związku wdrożeniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Spółka m.in.:

 1. Powołała zgodnie z art. 37 RODO Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 2. Wdrożyła na podstawia art. 24 ust. 1 i 2 RODO dokumentację dotycząca ochrony danych osobowych tj. m.in.: Politykę Ochrony Danych.
 3. Zastosowała środki ochrony bezpieczeństwa danych o których mowa w art. 5 ust. 1 RODO.

Kontakt

Administratorem Twoich danych osobowych jest Content Networks Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 474/476, 02-884 Warszawa.

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników itp. prosimy o kontakt e-mailowy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (Piotr Janiszewski e-mail: rodo@contentnetworks.pl).

Może zajść potrzeba uwierzytelnienia tożsamości użytkownika, który zgłosi się do nas po pomoc, przed realizacją zgłoszenia, ze względu na jego i nasze bezpieczeństwo.

Gromadzenie danych

Gdy odwiedzasz witrynę lub korzystasz z aplikacji, zbieramy Twój adres IP i standardowe informacje z dziennika internetowego, takie jak typ przeglądarki i strony, które odwiedziłeś na naszej stronie. Możemy również zbierać określone informacje o położeniu geograficznym. Jeśli nie wyrażasz zgody na gromadzenie tych informacji, możesz nie być w stanie korzystać z naszej usługi.

Gromadzenie danych w AdPlanner

W celu skorzystania z naszej aplikacji przetwarzamy dane przekazane nam przez Ciebie dobrowolnie tzn. może to obejmować imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu; adresy e-mail innych osób; temat spotkania; oraz wszelkie inne informacje, które nam przekazujesz np. informacja o potencjalnie załączonym pliku do wydarzenia (przy czym załączniki wyświetlają się jedynie na urządzeniu końcowym, nie mamy dostępu do plików). Nie mamy też możliwości modyfikacji utworzonych przez Ciebie wydarzeń.

Aby pomóc Ci chronić siebie i swoje informacje, zachęcamy do podawania tylko tych informacji, które są niezbędne. Na przykład, aby umówić na spotkanie, wystarczy podać imię i nazwisko, adres e-mail, datę i godzinę.

Cel i podstawa przetwarzania danych

Możemy gromadzić dane osobowe i / lub biznesowe w celu:

 • świadczenia żądanych usług i obsługi klienta (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy);
 • dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem Content Networks Sp. z o.o. jest dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami);
 • realizowania zamówionego kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem Content Networks Sp. z o.o. jest dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami)
 • dostosowywania, personalizacji i ulepszania naszej usługi oraz zawartości i układu naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest ulepszanie i optymalizacja serwisu);
 • w innych celach wymaganych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Informacje zebrane od dzieci

Nasz serwis i aplikacja nie są skierowane do dzieci poniżej trzynastego roku życia i nie zbieramy danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego roku życia. Jeśli odkryjemy, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam dane osobowe, niezwłocznie usuniemy takie dane osobowe informacje z naszych systemów.

Odbiorcy danych

Co do zasady nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani nie przekazujemy zbieranych informacji innym podmiotom, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub gdy dane na temat użytkownika są potrzebne w celu świadczenia usług na rzecz użytkowników, w określonych celach i na zasadach opisanych poniżej.

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych, należą do kategorii dostawców m.in. rozwiązań infrastrukturalnych, analitycznych, powiadamiania, IT, m.in. w celu optymalizacji naszego serwisu. Podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Przechowujemy zebrane dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jeśli okaże się, że dane osobowe muszą zostać przekazane poza obszar EOG zostaną zastosowane w zależności od potrzeby Standardowe klauzule umowne oraz Tarcza prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z usług oraz przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres niezbędny do obrony praw.

Prawa użytkownika i informacje dotyczące użytkownika

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Zabezpieczenia

Stosujemy zabezpieczenia i procesy zarządcze i technologiczne, zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mające na celu ochronę danych użytkownika przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją.

Pliki cookie

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego stronę internetową. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

 • Cookies tworzone przez strony trzecie:
 • cookies stałe i/lub sesyjne zapisywane przez firmę Google do celów analitycznych oraz do personalizacji i pomiaru reklam;

Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu użytkownika, wymaga uzyskania zgody użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. W takim wypadku, w treści aplikacji bądź na stronie serwisu zostanie udostępniona stosowna informacja.

Akceptacja warunków Polityki Prywatności

Korzystając z naszych usług, akceptujecie Państwo niniejszą Politykę Prywatności.

W przeciwnym razie prosimy o niekorzystanie z naszych usług. Dalsze korzystanie z naszych usług po wprowadzeniu zmian do tej Polityki będzie uznane za akceptację ww. zmian.

Menu

ad screen